Bordi Drejtues

 

Muhamedali Kodra – Kryetar i Bordit
Profesioni: Ekspert i Menagjimit shëndetësor & Stomatolog
kontakti: metident@hotmail.com

 

Meserete Bajrami – Anëtare e Bordit
Profesioni: Mësimdhënëse në edukimin e vazhdueshëm në Spitalin Regjional “Daut Mustafa” në Prizren.
kontakti: meseret.bajrami@hotmail.com

 

Ramiz Bytqi – Anëtar i Bordit
Profesioni: : Mësimdhënës në edukimin e vazhdueshëm në Spitalin Regjional “Daut Mustafa” në Prizren.
kontakti: ramiz.bytyqi@hotmail.com

 

Sylejman Nishori – Anëtar i Bordit
Profesioni: Specialist nga lëmia e Otorinolaringologjisë
kontakti: drsyla@hotmail.com

 

Shyqeri Gashi – Anëtar i Bordit
Profesioni: Ekonomist