Ballina

Mire se vini ne PRAK

13493516_994232187362276_889701071_o

Vizitë nga Delegacioni i OBSH-së

Vizitë nga misioni i OBSH për shqyrtimin lidhur me zbatimin e reformave në sektorin e shëndetësisë, (Dr,Neville Calleja,konsulent i OBSh-së) tek zyra e PRAK-ut.       Qëllimi i misionit shqyrtues është që të ndihmojë Ministrinëe Shëndetësisë për të vlerësuar gjendjen aktuale të zbatimit të reformës së sektorit shëndetësor dhe të strategjisësektoriale për shëndetësi 2015-2020, …

Read more

13332870_631242400385066_9168254020037884497_n

1 Qershor 2016- Shënimi i ditës ndërkombëtare të fëmijëve

Me diskutime rreth etikës profesionale gjatë punës me fëmijë, në QKUK, është shënuar 1 Qershori, Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve. Me këtë rast, fëmijët kanë përcjellë mesazhet e tyre për ruajtje tëprivatësisë, të drejtën për të marrë shërbime shëndetësore kualitative, të drejtën për marrje të informacioneve dhe mesazhe të tjera që në thelb kanë mbrojtjen dhe …

Read more